fysio de hoofdzaakPrivacyverklaring de hoofdzaak

De vertrouwelijkheid van gegevens die je aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan jou en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij je informatie hoe wij jouw gegevens behandelen en vertellen wij je over de rechten die je hebt.

1. Informatie over de praktijk

Praktijk De hoofdzaak
Adres Defensie-eiland 19
Postcode woonplaats 3441 VB Woerden
Telefoon 06 28 06 3718
Functionaris Saskia Vrickx
Email saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verzorgen van de digitale dossiervoering – voor inzicht in en bewaken van de voortgang van een medische behandeling en/of andere therapiesessies
  • het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie aan jou, waaronder informatie over de behandelingen, facturen, uitnodigingen of nieuwsbrieven, enz.
  • het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie aan de verwijzer(s) en huisarts
  • het verzorgen van een financiële administratie ten behoeve van de praktijk en corresponderen met jou over de financiële afhandeling van de behandeling
  • het voeren van correspondentie en verstrekken van informatie aan de betrokken zorgverzekeraars
  • het verzorgen van de uitvraag van patienttevredenheidsonderzoeken
  • het verwerken van abonnementsgegevens of strippenkaart ed.

Wij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk vooraf met je overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van jou worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Je gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Je gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder medikad is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij je daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. Bewaartermijn

Je gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden je gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door jou verstrekte gegevens. Het recht op:

  • Inzage in dossier; je hebt het recht om jouw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
  • Rectificatie; je hebt het recht om gegevens in je medisch dossier te veranderen.
  • Vernietiging; je hebt het recht je medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien je gebruik wilt maken van deze rechten kun je een verzoek richten aan de praktijk per e-mail: saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl. Wij zullen vervolgens contact met je opnemen om je verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je contact op te nemen zodat wij de situatie kunnen rechtzetten. Komen wij er samen niet uit dan is dit enorm spijtig. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8. Vragen

Heb je vragen of een opmerking over deze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl.