fysio de hoofdzaak

Tinnitus (oorsuizen)

Een piep in het oor die nooit weg lijkt te gaan, een constante ruis of een vervelend gebrom. Al deze klachten vallen onder tinnitus. Herkent u zich hierin? Dan bent u zeker niet de enige: maar liefst één op de tien Nederlanders zegt last te hebben van oorsuizen en zoekt hulp. De cijfers van mensen die lijden onder tinnitus liggen mogelijk nog hoger; immers niet iedereen zoekt hulp.Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aantal mensen met tinnitusklachten toe. Er is een plateau rond 60-79. Daarna nemen de cijfers iets af.

Tinnitus komt van het Latijnse woord “tinnire” wat wordt vertaald als ‘rinkelen”.

Soorten tinnitus
Er zijn twee soorten tinnitus, de subjectieve en de objectieve vorm. Bij de objectieve vorm hoort niet alleen de aan Tinnitus lijdende persoon het geluid maar ook een buitenstaander. Maar de meeste voorkomende is de subjectieve vorm waarbij er een soort van fantoomgeluid wordt gehoord.

Ontstaan
Tinnitus ontstaat vrijwel altijd als gevolg van een gehoorbeschadiging. Dit kan doordat u bent blootgesteld aan harde geluiden. Maar ook door ouderdom, of een combinatie hiervan. Deze beschadiging kan zo klein zijn dat die geen problemen bij het horen hoeft op te nemen. Maar de hersenen proberen toch te compenseren voor de schade. Dit doen zij door de zenuwen extra gevoelig te laten reageren op geluid. Daarnaast proberen ze het ontbrekende geluid in te vullen.

Ook kan tinnitus ontstaan of  worden verergerd te hoge spierspanning in gelaat, nek en schouders; dit wordt ook wel somatische of somato-sensorische tinnitus genoemd. En het is natuurlijk  kun je ook beide vormen van tinnitus naast elkaar hebben (die elkaar versterken).

Invloed van stress op tinnitus
Tinnitus wordt vaak verergerd door stress en de aandacht voor geluid. Normaal delen we geluiden in voorgrond en achtergrond. Onder invloed van stress werkt deze filter niet zo goed. Daardoor kan een geluid of ruis dat al langer bestaat ineens als belangrijk -en dus als voorgrond- worden aangemerkt. En hinderlijk hoorbaar.

Behandeling Tinnitus

Patiënten krijgen nog wel eens te horen dat ze maar moeten leren leven met tinnitus. Toch is er wel iets aan te doen! Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de behandeling van tinnitus.

Een multi-disciplinaire aanpak -waaronder fysiotherapie en oefeningen- blijkt het meest succesvol. Juist omdat spanning in de hoofd- nek of hals regio blijkt van enorme invloed te zijn op de intensiteit en frequentie van het oorsuizen is dit een aangrijpingspunt voor behandeling. De orofaciaal fysiotherapeut kan u helpen spierspanning  in de hoofd en halsregio te verminderen. En zal bijdragen aan algehele ontspanning om minder bewust te zijn van de tinnitus en bijdrage aan de acceptatie van de klachten. Wilt u meer weten over de behandeling; klik hier

Onderzoek