fysio de hoofdzaak

Tinnitus (oorsuizen),

Een piep in het oor die nooit weg lijkt te gaan, een constante ruis of een vervelend gebrom. Al deze klachten vallen onder tinnitus. Herkent u zich hierin? Dan bent u zeker niet de enige: maar liefst één op de tien Nederlanders zegt last te hebben van oorsuizen en zoekt hulp.
Tinnitus komt voor op iedere leeftijd maar naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aantal mensen met tinnitusklachten toe. Er is een plateau rond 60-79. Daarna nemen de cijfers iets af.

Tinnitus komt van het Latijnse woord Tinnitus Aurium, wat “gerinkel in de oren” betekent.

Soorten tinnitus
Er zijn twee soorten tinnitus, de subjectieve en de objectieve vorm.
* Bij de objectieve vorm hoort niet alleen de aan Tinnitus lijdende persoon het geluid maar ook een buitenstaander.
* De subjectieve vorm is de meest voorkomende vorm; hierbij hoort alleen de persoon zelf het geluid (fantoomgeluid).

Ontstaan
Er zijn verschillende verklaringsmodellen voor het ontstaan van tinnitus;

Gehoorbeschadiging
Tinnitus die ontstaat als gevolg van een gehoorbeschadiging. Dit kan doordat je bent blootgesteld aan harde geluiden. Maar ook door ouderdom, of een combinatie hiervan. Deze beschadiging kan zo klein zijn dat die geen problemen bij het horen hoeft te zijn. Maar de hersenen proberen toch te compenseren voor de schade. Dit doen zij door de zenuwen extra gevoelig te laten reageren op geluid. Daarnaast proberen ze het ontbrekende geluid in te vullen.

Somatische of Somat0-Sensorische Tinnitus
Uit steeds meer onderzoek blijk dat tinnitus kan worden beïnvloed door positie en functie van het hoofd, de kaak of de nek.  Ook geldt dit voor een (te) hoge spierspanning in het gelaat, kauwstelsel of de nek en schouders. Dit wordt ook wel somatische of somato-sensorische tinnitus genoemd.

Natuurlijk kun je ook verschillende vormen van tinnitus naast elkaar hebben (die elkaar versterken).

Invloed van stress op tinnitus
Tinnitus wordt vaak verergerd door stress, dit kan negatieve stress zijn of positieve stress (te druk met leuke dingen). Normaal delen we geluiden in voorgrond en achtergrond. Bij stress en overprikkeling werkt deze filter niet zo goed. Daardoor kan een geluid of ruis dat al langer bestaat ineens als belangrijk -en dus als voorgrond- worden aangemerkt. En hinderlijk hoorbaar.

Ook (teveel) aandacht voor geluid en angst voor of  focus op de klachten zal er voor zorgen dat tinnitus toe neemt.

Behandeling Tinnitus

Patiënten krijgen nog wel eens te horen dat ze maar moeten leren leven met tinnitus. Toch is er wél iets aan te doen!

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de behandeling van tinnitus. Een multi-disciplinaire aanpak -waaronder fysiotherapie, oefeningen en coaching- blijkt het meest succesvol.

De orofaciaal fysiotherapeut kan u helpen de mobiliteit van de (nek)wervels verbeteren; de spierspanning  in de hoofd en halsregio te verminderen en ook helpen te voorkomen dat je die opbouwt. Door bijvoorbeeld aandacht voor je houding. Ook zal ik bijdragen aan algehele ontspanning om minder bewust te zijn van geluid en de tinnitus. Hierdoor vergroten we de  draagkracht en de acceptatie van de klachten. Wilt u meer weten over de behandeling; klik hier.

Lotgenoten en informatie:

Onderzoek