fysio de hoofdzaakSamenwerking, netwerk & kwaliteit

Een multidisciplinaire aanpak, samenwerken en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij fysio de hoofdzaak. Ik ben aangesloten bij alle betrokken beroepsorganisaties en specialistenverenigingen zoals Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapeuten (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Oroaciaal Fysiotherpeuten (NVOF).
Verder heb ik veel contact met andere zorgverleners in-en-om Woerden. Ik ben actief lid van netwerken zowel vakinhoudelijk als in de omgeving. Uiteraard ben ik ingeschreven in de registers zoals Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en Centraal kwaliteitsregister (CKR). Daarnaast werk ik aan kwaliteit als intervisiecoach voor het KNGF en Keurmerk. Hieronder lees je er meer over.

Samenwerking

Ik vind het belangrijk om samenwerking te zoeken met andere beroepsgroepen in het orofaciale domein. De orofaciaal fysiotherapeut werkt onder andere samen met de huisarts, tandarts, gnatoloog, kaakchirurg, KNO-arts, audioloog, neuroloog of andere paramedici zoals audiciens, logopodisten of mondhygiënisten en collega fysio- of manueeltherapeuten.
Ik kijk regelmatig mee om een goed beeld te krijgen van de werkwijze van andere zorgverleners. In en om Woerden heb ik goede contacten en korte lijnen. Samen komen we tot de beste zorg voor de patiënt.

Netwerk

Bestuurslid PR & Communicatie NVOF

De Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) is onderdeel van het KNGF. Dit is een beroepsvereniging van specialisten en staat voor hoogwaardige kwalitatieve zorg in het orofaciale domein. Sinds 2011 ben ik lid van deze vereniging.
Met veel passie en energie, en de eerdere werkervaring in de facilitaire wereld, zette ik mij van 2019 tot medio 2021 in als bestuurslid PR & Communicatie om onze mooie specialisatie meer bekendheid te geven.

IOF Orofaciaal (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten)

Dit IOF bestaat uit 20 leden gespecialiseerd in orofaciale fysiotherapie; er zijn vijf bijeenkomsten per jaar. Hierin wordt door middel van casus of literatuurbespreking, vaardigheden en gastsprekers continu gewerkt aan kwaliteit en ontwikkeling van de deelnemers en binnen ons domein. En het is ook nog eens heel gezellig. Sinds 2011 neem ik deel aan dit IOF.

ZOOOM

ZOOOM is de vereniging van zelfstandigen zonder personeel in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. ZOOOM behartigt de belangen van haar leden, organiseert informatieve bijeenkomsten. ZOOOM is lid van POVW, het Platform van Ondernemers Verenigingen Woerden.

Ik realiseer me dat voor het runnen van een bedrijf heb je meer nodig hebt dan alleen je eigen vakkennis en specialisatie. Er zijn ook gebieden waar ik juist geen verstand van heb. En dat hoeft ook niet. Er zijn experts op alle gebieden.
Ik vind het mooi om mijn kennis te delen, maar juist ook te leren van anderen op hun vakgebied. Door lid te zijn van dit netwerk wil ik andere ondernemers aanvullen en versterken. Daarnaast is het heel leuk, gezellig, inspirerend, leerzaam en waardevol om een groep ‘collega’s’ in Woerden te hebben.

Kwaliteit

Intervisiecoach KNGF en Keurmerk

Intervisie heeft als doel de kwaliteit van van de hele beroepsgroep fysiotherapie te bevorderen. Dit gebeurd in groepjes van 6-8 deelnemers onder begeleiding van een coach. Hierin staat iedere keer een ander aspect van kwaliteit centraal. Als intervisiecoach voor het KNGF  én het Keurmerk lever ik met veel plezier een bijdrage aan kwaliteit. En tijdens de bijeenkomsten leer er iedere keer zelf ook weer bij. Wat ervoor zorgt dat ik ook helemaal up-to-date blijf.

Big register en CKR

Er zijn landelijk ongeveer 150 orofaciaal fysiotherapeuten in Nederland. Erkende orofaciaal therapeuten staan geregistreerd in het BIG register en het CKR. Om in het kwaliteit register te komen moet men een masteropleiding orofaciaal hebben afgerond en jaarlijks bijscholen. Je kunt mij vinden in dit register.

Patiënttevredenheid

Ben je tevreden?
Orofaciale Fysiotherapie is nog niet zo bekend in Nederland en daarom weten de patiënten met klachten ons nog niet altijd te vinden. Dat is eigenlijk heel jammer. Ben je tevreden? Vertel het verder! Word ambassadeur voor de orofaciale fysiotherapie in jouw omgeving. Ook kun je jouw beoordeling achterlaten op zorgkaartnederland of op google.

Niet helemaal tevreden?
Fysiotherapie is mensenwerk. Ik realiseer me dat er dingen soms anders gaan dan jouw of mijn bedoeling is. Bij klachten, vragen of problemen laat het direct even weten, zodat we tot een oplossing kunnen komen. Binnen de praktijk is de klachtenregeling van het KNGF van toepassing.