fysio de hoofdzaak

Samenwerking, Netwerk & Kwaliteit

Samenwerking

Ik vind het belangrijk om samenwerking te zoeken met andere beroepsgroepen in het orofaciale domein. De orofaciaal fysiotherapeut werkt onder andere samen met de huisarts, tandarts, gnatoloog, kaakchirurg, KNO-arts en neuroloog of andere paramedici zoals logopodisten of mondhygiënisten en collega fysiotherapeuten.  Ik heb regelmatig contact met de andere zorgverleners in-en-om Woerden. Gezamenlijk komen we de tot de beste zorg voor de patiënten!

 

Netwerk

Bestuurslid PR & Communicatie NVOF

De Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF) is onderdeel van het KNGF. Dit is een beroepsvereniging van specialisten en staat voor hoogwaardige kwalitatieve zorg in het orofaciale domein. Sinds 2011 ben ik lid van deze vereniging.
Mijn eerdere werkervaring in de facilitaire wereld komen mij goed van pas bij mijn functie als bestuurslid PR & Communicatie om onze mooie specialisatie meer bekendheid te geven.

IOF Orofaciaal (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten)

Dit IOF bestaat uit 20 leden gespecialiseerd in orofaciale fysiotherapie; er zijn vijf bijeenkomsten per jaar. Hierin wordt door middel van casus of literatuurbespreking, vaardigheden en gastsprekers continu gewerkt aan kwaliteit en ontwikkeling van de deelnemers en binnen ons domein. En het is ook nog eens heel gezellig. Sinds 2011 neem ik deel aan dit IOF.

 

Kwaliteit

Intervisiecoach KNGF en Keurmerk

Intervisie heeft als doel de kwaliteit van van de hele beroepsgroep fysiotherapie te bevorderen. Dit gebeurd in groepjes van 6-8 deelnemers onder begeleiding van een coach. Hierin staat iedere keer een ander aspect van kwaliteit centraal.
Ik ben gecertificeerd en werkzaam als intervisiecoach voor het KNGF  én het Keurmerk. Ik heb veel plezier in het begeleiden van intervisiegroepen en leer er iedere sessie zelf ook weer van.

BIG register en CKR (Centraal Kwaliteit Register)

Er zijn landelijk ongeveer 150 orofaciaal fysiotherapeuten in Nederland. Erkende orofaciaal therapeuten staan geregistreerd in het BIG register en het CKR. Om in het kwaliteit register te komen moet men een masteropleiding orofaciaal hebben afgerond en jaarlijks bijscholen. U kunt mij vinden in dit register.

 

Patiënttevredenheid

Bent u tevreden?
Orofaciale Fysiotherapie is nog niet zo bekend in Nederland en daarom weten de patiënten met klachten ons nog niet altijd te vinden. Dat is eigenlijk heel jammer. Bent u tevreden? Vertel het verder! Word ambassadeur voor de orofaciale fysiotherapie in uw omgeving. Ook kunt u uw beoordeling achterlaten op zorgkaartnederland.

Niet helemaal tevreden?
Fysiotherapie is mensenwerk. Ik realiseer me dat er dingen anders kunnen gaan dan uw of mijn bedoeling is. Bij klachten, vragen of problemen laat het direct even weten zodat we tot een oplossing kunnen komen. Binnen de praktijk is de klachtenregeling van het KNGF van toepassing.